Archive for the ‘Historie’ Category

Geschiedenisles

Posted: April 1, 2018 in Historie

De allereerste op de lagere school ging over de Germanen. Ik leerde dat ze leefden van jagen, vissen en oorlog voeren. En dat ze ook wat minpuntjes hadden; ze deden aan lang slapen, bier drinken en dobbelen. Daarentegen waren ze wel weer eerlijk, gastvrij en trouw. En over dat bierdrinken door de jaren heen wil ik het hebben deze keer. Toen de Germanen tussen de 3e en de 4e ijstijd in Nederland kwamen wonen, vestigden ze zich aan de oevers van de Amstel. Een klein schoon stroompje, waaruit ze het water putten voor hun bier. Dat werd dus Amstel Bier genoemd. Eén van hun leiders hinnikte altijd als een paard als hij lachte. Ze noemden hem in het Oud-Germaans: Heinek. Toen ze dus een nieuw biertje op de markt brachten werd het Heineken. Op een gegeven moment zakten de Batavieren op houten vlotten de Rijn af met hun eigen merk: Bavaria. Het werd al gezelliger in de Lage Landen. Ze lieten het oorlog voeren een beetje sloffen en begonnen elkaar de loef af te steken met het brouwen van de lekkerste biertjes. Die moesten natuurlijk wel een week of twee houdbaar zijn en daarom deden ze het in aarden kruiken, die ze dichtsmeerden met klei. Toen kwamen de Kaninefaten binnenvallen en die heetten zo, omdat ze vaten met isolerend konijnenbont omwikkelden, de z.g.n. konijnenvaten om zo hun bier wel een maand te bewaren. Uiteindelijk vonden ze in Leerdam het glasblazen uit en werd het bier voornamelijk nog in groene of bruine flesjes gedaan. Zo konden ze hun bier wel twee maanden bewaren. Eerst deden ze nog een prop klei op de hals van de fles, maar een slimme Germaan vond toen de bierdop uit. Een stukje blik, dat ze bij de Hoogovens konden kopen en met een speciale tang (Action) op de fles konden knijpen. Voilà, het ei van Columbus, de triomf der techniek, eureka, de kroon op het werk, ze hadden het gevonden! En zo kan het gebeuren, vele eeuwen later dat onze 7-jarige kleinzoon een verzameling heeft aangelegd van allemaal verschillende bierdoppen. Vorige week hebben we ze geteld. Het zijn er 331! Het is dan ook niet verwonderlijk dat het biergebruik in onze naaste familie in één jaar tijd met zo’n beetje 80% is gestegen…

Nico

Advertisements

Laconiek

Posted: December 2, 2017 in Historie

Zag een Laconium er zo uit? Ik vind het wel een mooi plaatje met David (Michelangelo) en twee Batseba’s…

Waar komen onze woorden vandaan? Laconiek bijvoorbeeld, dat in onze taal staat voor ‘kalm’ of ‘onverstoorbaar’. Voor zover ik heb kunnen nagaan komt het bij de oude Grieken vandaan, nog preciezer: bij de bevolking van Sparta. Een ‘Spartaanse’ opvoeding is nog steeds een uitdrukking die iedereen begrijpt. Bij die opvoeding hoorde bijvoorbeeld regelmatig een verblijf in het Laconium, hetgeen je zou kunnen vergelijken met de huidige sauna’s. Daarbij werd er geen gebruik gemaakt van een kachel of warmtebron die zo nu en dan met water werd besprenkeld om de gevoelstemperatuur omhoog te brengen, maar (natuurstenen) vloer en wanden van de ruimte werden verwarmd. Naar verluidt tot zo’n 60° Celsius, waardoor de gevoelstemperatuur behoorlijk werd opgeschroefd. Ook de Romeinen hebben dergelijke ‘wellness-snufjes’ overgenomen, want in mijn woordenboek Latijn-Nederlands staat Laconicum (inclusief c) voor ‘zweetbad’ of ‘Laconische mantel’. Die laatste was dan misschien wel vervaardigd van (Texelse) schapenwol en de voorganger van thermische kleding. Inderdaad hadden ook de Romeinen een breed scala aan voorzieningen voor wat betreft socializen en baden. Nog steeds vinden er opgravingen plaats, waarbij de vergane glorie van het Romeinse Rijk zichtbaar wordt. Maar wat is nou de link tussen het Laconium en het woordje laconiek? Heel simpel: de mensen, die er niet na een kwartiertje de brui aangaven en zich af gingen spoelen in een koud dompelbad, maar lang bleven zitten in het zweetbad, werden door de omstanders ‘laconiek’ genoemd. Inderdaad kalm en onverstoorbaar. Als ik daar aan denk, dan breekt het zweet me uit.

Laco-Niek

P.S. Jullie hebben natuurlijk al gezien dat in de vorige twee afleveringen de foto’s niet zoals gewoonlijk links boven en rechts onder te zien zijn. Ze staan op dezelfde hoogte. Op de een of andere manier krijg ik dat niet meer voor elkaar. Voortaan maar één plaatje, totdat ik weet hoe dat moet…

Foto’s

Posted: November 28, 2017 in Historie

1952(?)

1966 (?)

Wat een reünie allemaal niet teweeg kan brengen… Op 24 november j.l. hadden wij een reünie van de zesde klas van de lagere (Bavo) school in Ursem. Precies 27 jaar geleden, in 1990, hadden we de eerste reünie en een herhaling van dat feit leek me een goede zaak. Eigenlijk hebben de meesten van ons van 1952 tot 1960 met elkaar opgetrokken in dezelfde klas. En dat waren maar liefst 41 kinderen! Bij het samenstellen van een herinneringsboekje doken er foto’s op, waarvan ik het bestaan niet kende, noch vermoedde! De (bewaarschool) klas is ooit (waarschijnlijk in 1952) in tweeën gefotografeerd, omdat de camera anders het hele stel er niet op kreeg. Er is dus een foto van 20 man en eentje van 24 kleuters! Zo te zien zitten er wat jongere snuitertjes tussen van lagere klassen, maar het gros van ‘onze’ jaargang staat er pontificaal op. Rondom juffrouw Miep Jong, die nog steeds leeft! Op bijgaande foto zie je mij dan ook op de bovenste rij, tweede van links zonder voortanden staan. Een andere foto kwam van een klasgenoot. Ik had iedereen gevraagd om een foto uit de 60er jaren te sturen en zó kwam de andere foto naast dit stukje bijna letterlijk boven water. Het is een strandfoto, waarbij Wim Dol en ik onze spierballen tonend, parmantig boven zijn ingegraven zusje Willy staan. Vriendin Ada Vlaar zit rechts op de voorgrond. Eerlijk gezegd had ik die foto nog nooit eerder gezien en ook het evenement – een dagje naar zee – kon ik mij niet meer voor de geest halen. Ik denk dat het zo’n beetje 1966 moet zijn geweest toen deze opname werd gemaakt. Waarschijnlijk had Willem zijn rijbewijs net en mochten we de auto (Vauxhall) meenemen. Tussen twee haakjes de Beatles zongen toen “We all live in the yellow submarine”, maar dat geheel terzijde.

Nico

Bij- of scheldnaam?

Posted: September 14, 2017 in Historie

Bij de Historische Kring Ursem, waarvan ik deel uit maak, worden we soms voor een moeilijk dilemma geplaatst. Ooit kregen we van een dorpsgenoot een lange lijst met bijnamen van Ursemmers. Zo’n beetje iedereen in Volendam heeft een bijnaam, omdat daar de bevolking zo ongeveer uit vijf families is ontstaan en door de vele Veermannen, Schilders, Tollen, Kwakmannen en Zwarthoeden is het aanduiden van de juiste persoon bijna onmogelijk. Vandaar die bijnamen. Maar ook in Ursem kunnen we er wat van! En dan niet altijd (soms wel) om onderscheid te maken tussen mensen met dezelfde achternaam, maar ‘gewoon’ omdat men ooit in zijn of haar jeugd een bepaalde naam kreeg aangemeten. Meestal is dat een geinige naam, die al op de lagere school wordt gebezigd. Zo heetten mijn buurjongens bijvoorbeeld: Kuchel, Muggie, Skeet, Knoppie, Kaatje en Snarf. Maar wanneer is het nou een bijnaam en wanneer doe je er iemand pijn mee en is het een scheldnaam? Een voorbeeldje uit mijn jeugd: ik moest van m’n vader vliegertouw halen bij ‘Bollie’. Dat was een klein winkeltje onder aan de dijk midden in het dorp. Na tien minuten kom ik jankend thuis zonder touw. Mijn moeder: “weerom, peêuw je?” (Mijn moeder sprak Algemeen Beschaafd West-Fries met een licht West-Beemsters accent, ze had moeite met de ui en de eu, en noemde mij een eul als ze uil bedoelde..). Ik: “ik vroeg alliendeg maar: heb u nag vliegertouw vrouw Bollie, en toen kreeg ik een klap voor me kop”. Moeder: “lillijke joôn, je moete netjes vrouw Oudejans zegge!” Tot op de dag dat ik vliegertouw moest halen wist ik niet anders dan dat de uitbaatster van “de Kleine Bazar” Bollie heette. Haar echte naam Oudejans werd door niemand gebruikt, maar voor haar was Bollie geen leuke bijnaam, doch een scheldnaam. En dat resulteerde dus in een knal voor m’n kop. Of er dus ooit een artikel komt genaamd “bijnamen in Ursem” is maar de vraag. Voor je ’t weet heb je nietsvermoedend een knal te pakken…

De Kleine Bazar in een (veel) later tijdsgewricht

Nico

Goed verzekerd!

Posted: February 1, 2017 in Historie
het waardevolle document

het waardevolle document

Bij het opruimen van wat kasten kwamen we een polis voor een levensverzekering op mijn naam tegen. Mijn ouders hadden op 1 juni 1948 voor mij een 30-jaar lopende verzekering afgesloten voor een bedrag van één honderd gulden en “zulks tegen betaling van een premie groot vijftien cent per maand”. Dat lijkt een lachertje, maar vergis je niet. Zij betaalden toen bijvoorbeeld drie gulden en tien cent per week huur… In augustus 1974, toen het financieel wat beter ging hebben ze in één klap de resterende premie betaald (tot 1 juni 1978) en waren ze zes gulden 90 armer. De verzekering was ondergebracht bij de ERK, de Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering Maatschappij N.V. gevestigd te Nijmegen. Ik herinner me nog een kalender van de ERK, die in de slaapkamer van mijn ouders hing. Er stond een vogel op die zijn jongen voedde met bloed van zichzelf. Mijn moeder vertelde me dat het een pelikaan was, die bij gebrek aan voedsel, haar eigen jongen op deze manier in leven hield. ’t Veilige nest was de slogan. Een mooie symboliek! Een beetje nieuwsgierig of de ERK nog te traceren was, ben ik op internet gaan zoeken en jawel hoor. Ondergebracht bij a.s.r. de verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat de polis wordt uitgekeerd, dus een e-mailtje naar Utrecht verzonden. En jawel, een berichtje terug met de mededeling dat er exact € 45,00 (= fl. 100,00) klaarstaat voor mijn erfgenamen, mits ik mijn laatste adem heb uitgeblazen… Dat viel dus een beetje tegen. Stilletjes had ik gedacht dat er wel enige indexering zou zijn losgelaten op het verzekerde bedrag, maar helaas. De ERK en later de fusiepartners en tenslotte a.s.r. hebben “goed” op het geld gepast. En hoewel de ERK ook nog pocht dat er geen betere manier van sparen is dan het sluiten eener levensverzekering bij deze maatschappij en dat er zekerheid is door veilige grondslagen en beleggingen, heb ik toch zo mijn twijfels. Hoeveel van deze polissen zijn bij het oud papier geraakt? En wie plukt daar de vruchten van? (oh nee, dat is een andere verzekering). Van de uit te keren € 45,00 kun je op dit moment 57 postzegels kopen en dat worden er elk jaar minder… Niet van die grijze alstublieft, zo kleurig mogelijk!

Nico

N.B. Fl 100,00 in 1948 zou in 2015 een ‘koopkracht’ opleveren van fl 1006,43 oftewel € 456,70…

Overheidsbemoeienis

Posted: September 12, 2016 in Historie
volgens het "Koggennieuws"

volgens het “Koggennieuws”

In mijn jeugd was – op zomerse dagen – de witte brug bij Oudejans een trekpleister. Er werd gezwommen, van de leuning gesprongen en gedoken onder het toeziend oog van veel belangstellenden. Genieten met hoofdletter G. Soms zag je een rat voorbij zwemmen of kruiste een dikke, drijvende drol je pad. Maar we bleven zwemmen! Jongens èn meisjes. Bij het verlaten van het water, wist je precies waar je je voet op een steen kon zetten, want wat meer naar rechts lagen heel veel bierdoppen in het water en dat deed zeer. Natuurlijk haalde iemand zijn voet wel eens open aan een kapot bierglas dat in die tijd ook rücksichtlos de ringvaart in ging. Even spoelen in het ondoorzichtige water, afdrogen en naar huis voor een pleister. Hiervan kunnen waarschijnlijk diverse Ursemmers getuigen. Maar er is nog nooit een Ursemmer verdronken door het zwemmen in de ringsloot, het duiken van de leuning of het met z’n drieën tegelijk duiken vanaf de Schermerdijk. (Jij links, ik het midden en jij rechts…). Oh ja, het verhaal gaat dat Arie Mak ooit met zijn hoofd in een oude kachel dook en dat alleen zijn benen nog boven water te zien waren. Een verhaal dat mijn vader ook zo nu en dan opdiste tijdens feestelijke gelegenheden. Broodje aap als je het mij vraagt. Ruim een halve eeuw later blijkt volgens het Koggennieuws dat brugspringen gevaarlijk is, niet verstandig en…verboden!! Overheidsbemoeienis van de bovenste (duik)plank als ik zo onbescheiden mag zijn. Volgens de gemeentewoordvoerder zit het gevaar in passerende boten (de meeste Ursemmers hebben goede ogen èn oren), stroming van het water (een mui in de ringvaart???) en voorwerpen die op de bodem liggen (liggen die oude kachels er nu nog?). Verder hebben omwonenden overlast van de zwemmende jeugd en de brugspringers. Dat kijkt me een beetje overdreven. Maar de politie controleert actief op overtreders van de gemeentelijke bepalingen. Dat kost ons natuurlijk geld. Mijn voorstel: met dat geld de firma Schilder de ringsloot even laten opschonen en uitdiepen bij de witte brug en bij de groene brug (die inmiddels ook wit is). Twee natuurlijke zwembaden gecreëerd. Iedereen blij. Als er geld over is: roestvrij stalen trappetjes er bij om uit het water te klauteren. Als ik in de gemeenteraad zat zou ik het wel weten: een gratis advies van een extern, ervaringsdeskundig bureau. Meteen doen!

overbodig?

overbodig?

Nico

Sigarenkistje

Posted: August 2, 2016 in Historie
voorzijde prentje

voorzijde prentje

Zo af en toe worden mij “erfstukken” van onze ouders via mijn zussen in de schoot geworpen. Zoals bijvoorbeeld een houten sigarenkistje, waarin ooit 50 amarillo sigaartjes hebben gezeten van het merk “Albatros”, die waarschijnlijk door één van mijn opa’s zijn opgepaft. In dat kistje zitten een paar honderd “heiligenplaatjes” en bidprentjes, die ontegenzeggelijk eigendom waren van mijn moeder. Zij ging als 13-jarige al “uit dienen” en werd pastoorsmeid in de Beemster. En toen de pastoor (de Kok) naar de parochie in de Zilk verhuisde, verhuisde moeder Toos mee. We hebben ook nog brieven, die ze – in die tijd – ver van huis naar haar ouders in de Westbeemster schreef… Het zijn van die kleine plaatjes die je in je kerkboek bewaarde en veel van die prentjes zijn afkomstig van nonnen, die er naast hun naam, “bid voor mij” op schreven. Eén van die plaatjes trok wel erg mijn aandacht. Op de voorzijde Jezus met zo te zien een jongen en een meisje en de Latijnse tekst: Diffusa est gratia in labiis tuis. Met twee Latijnse woordenboeken erbij kan ik dit niet vertalen, het heeft te maken met de bekoorlijkheid van je lippen. Misschien dus wel (erg) vrij vertaald: spreken is zilver en zwijgen is goud… Maar de andere kant van het prentje is een oproep om plechtig te verklaren (en te ondertekenen) dat je je – als meisje – kuis gedraagt door je kleeding gesloten te dragen tot aan de hals, tot over den elleboog en tot beneden de knieën! En dat alles in Rotterdam bekokstoofd door C. Haanen O.F.M. een Franciscaan op 5 september 1928. Een man! Gelukkig heeft mijn moeder het plechtig voornemen niet ondertekend en heeft zij nooit boerka-achtige kleren gedragen. 88 Jaar na dit plaatje moeten we er natuurlijk om lachen omdat we in het vrije Westen zijn opgevoed en wonen. Helaas zijn er op deze wereld nog steeds mannen, die vanuit religieuze sentimenten (??) vrouwen proberen te beknotten. Prediker schreef het al: er is niets nieuws onder de zon…

...en de achterzijde

…en de achterzijde

Nico